Objednávka vstupenek

Dokončit objednávku Zpět k nákupu

Objednávky

Zpět k nákupu

Nenuďte se doma
a vyberte si z mnoha koncertů, přednášek, festivalů... Spustili jsme novou verzi portálu Vstupenkov.cz, Vaše účty byly zachovány, více informací o novém webu

Zavřít

 

mé údaje
souhlasím se zasíláním aktualit o akcích pořádaných ve spolupráci s www.vstupenkov.cz


Zavřít

 

zapomenuté heslo

 
Zavřít

 

 

Kontakty

Provozovatel:
Michal Hájek
Vranská 906/40, Praha 4 – Kamýk 14200
Dodavatel je plátcem DPH, Telefon: +420 777 264 479.
IČ: 71 27 14 49
DIČ: CZ7609133202
(dále jen "dodavatel")


Kontaktní osoby:
Sandra Dangová
Telefon: +420 731 344 235
Fax: +420 241 430 259
Email: vstupenkov[at]vstupenkov.cz


Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 pracovních dnů


Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Raiffeisenbank 5577478001/5500
IBAN: CZ7055000000005577478001 (Michal Hájek / Vranska, 142 00 Prague, Czech republic)
SWIFT kod: RZBCCZPP, Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech Republic)
Zavřít

 

 

Nový portál Vstupenkov.cz

Připravili jsme pro Vás zcela nový Vstupenkov. Veškeré uživatelské účty zůstaly zachovány a můžete se s nimi přihlásit do systému. Nový systém přináší řadu zjednodušení pro nákup vstupenek a věříme, že si nový systém oblíbíte.

Zavřít

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY VSTUPENKOV.CZ

1. Základní údaje

Dodavatel:
Michal Hájek
Vranská 906/40, Praha 4 – Kamýk 14200
Dodavatel není plátcem DPH.
IČ: 71 27 14 49
DIČ: CZ7609133202
(dále jen "dodavatel")


Kontaktní údaje:
Telefon: +420 777 264 479
Fax: +420 241 430 259
Email: vstupenkov@vstupenkov.cz
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 pracovních dnů


Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Raiffeisenbank 5577478001/5500
IBAN: CZ7055000000005577478001 (Michal Hájek / Vranska, 142 00 Prague, Czech republic)
SWIFT kod: RZBCCZPP, Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech Republic)

2. Objednávka zboží

Zboží si může závazně objednat pouze zákazník registrovaný v systému eshopu.

Poté, co si zákazník vybere daný produkt, vloží jej do košíku a vytvoří elektronickou objednávku. Se všemi náležitostmi obchodu je seznámen před odesláním objednávky. Odesláním objednávky ztvrzuje zákazník svoji vůli uzavřít obchod za všeobecně známých obchodních podmínek. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ihned po obdržení objednávky, potvrdí správce eshopu zákazníkovi na kontaktní email příjetí objednávky a instruuje jej v dalších krocích (platba, dodání a převzetí vstupenky). Orientační počet volných míst na představení nebo seminář je uváděn u každé akce. Aktuální stav se může lišit max. v několika málo kusech.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny jsou zvýhodněny, oproti jakémukoli prodeji v kanceláři organizátora nebo přímo na místě, vždy individuálně počítanou slevou a jsou uváděny v podrobném popisu každé akce. Před odesláním objednávky je vypočtena celková cena za vybrané zboží a zákazník je vyzván k jejich odsouhlasení.

Slevy

Poskytované slevy nelze nijak kombinovat ani sčítat. Veškeré slevové programy a akce se týkají veškerého sortimentu na portálu VSTUPENKOV.CZ.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Klíčovým pro definitivní potvrzení objednávky je přípsání platby na účet dodavatele. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.


3. Zaslání zboží

Veškeré nabízené zboží je zasíláno prostřednictvím zabezpečeného přístupu. Informaci o vygenerování vstupenky obdrží každý zákazník na svůj kontaktní mail ihned po spárování došlé platby. Poté se pod svými přístupovými údaji přihlásí na portál do své sekce a vstupenku si může vytisknout.

Dodací lhůta

Objednané vstupenky budou dodány max. do 24hodin po připsání peněz na účet dodavatele. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován.Vstupenky se považují za doručené dnem odeslání potvrzujícího emailu a tím i dnem vystavení do zabezpečené zony.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník poté co vystaví objednávku obdrží podrobné instrukce o způsobu úhrady. Předpokládá se, že peníze budou převedeny na účet dodavatele bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Rozhodným okamžikem se stává moment připsání dlužné částky na účet dodavatele.

Převzetí zboží

Vzhledem k nehmotné podstatě zboží je převzetím rozuměno odeslání unikátní vstupenky na zákaznický mail. Jednoduchou evidencí v odeslaných a vygenerovaných vstupenek je možné prokázat takovéto odeslání. Ve výjimečných případech je možné nakoupit vstupenky fyzicky na adrese provozovatele. Cena v takovém případě je zvýšena o manipulační poplatek, který je vypočítáván individuálně z ceny každé akce (v podstatě poplatek=poskytnutá sleva v eshopu). Stejně tak při zakoupení vstupenky přímo na místě je základní cena zvýšena o 40%. Zákazník je povinen vstupenku vytisknout a předložit při vstupu na danou akci. NUTNÉ: každý kod je unikátní a platí POUZE pro jeden vstup na akci. Ostatní osoby se stejným čarovým kodem NEBUDOU na akci vpuštěny. Zákazník tak ručí za nezneužití jemu zaslané vstupenky.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Jakákoli komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.


4. Osobní odběr zboží

Ve výjimečných případech je možný osobní odběr a platba vstupenek na adrese provozovatele. Takto prodávané vstupenky jsou prodávány BEZ slevy poskytnuté v eshopu. V případě osobního odběru neprovádí zákazní žádnou rezervaci ani objednávku prostřednictvím eshopu.

V případě osobního odběru zboží v místech odběru se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.


5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Dodavatel ručí za platnost objednané vstupenky pro jeden unikátní vstup na danou akci. Ze samotné podstaty zboží nelze hovořit o opotřebení či závad vzniklých opotřebením zboží.

Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

V případě, že zákazníkovi byly zaslány vstupenky v rozporu s potvrzenou objednávkou, má samozřejmě právo na neprodlené napravení vzniklého nedopatření. Špatně zaslané vstupenky budou vymazány z databáze a pozbývají tím platnost. Naopak nově vygenerované vstupenky budou zákazníkovi zaslány obratem.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě VSTUPENKOV.CZ, musí v nejbližší možné době (po zjištění chybnosti ve své objednávce) zaslat na kontaktní mail dodavatele žádost o nápravu. V předmětu zprávy musí být napsáno „reklamace + č.obj.“. Do 3 pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazníkovi zaslány vstupenky v souladu se závěry reklamačního řízení.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.


6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě vyprodané kapacity, zrušení akce nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na kontaktní emailovou adresu vstupenkov@vstupenkov.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky (do předmětu zprávy), variabilní symbol a datum nákupu.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.


7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění správy objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné třetí osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na vstupenkov@vstupenkov.cz.


8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách vstupenkov.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Veškerou korespondenci prosím směřujte na vstupenkov@vstupenkov.cz.

Děkujeme, VSTUPENKOV.CZ

Zavřít

 

registrace


nebo
Zaregistrováním se do portálu souhlasíte s obchodními podmínkami.

Již máte účet?

Přihlašte se

Zavřít

 

přihlásit se

Nemáte ještě účet?

Registrovat se

Objednávka

Vyberte si jednu z možností

 

stálý zákazník

 

nový zákazník

Zavřít

 

bez přihlášení

01 Fakturační údaje


  Použít své fakturační údaje02 Způsob platby


Bankovním převodem


Kartou online


03 Vaše objednávka